Lathund - så delar du data med oss

Myndighetsfaktas begäran om allmän handling gäller registrerade fakturor från samtliga leverantörer som gjorts mellan datum angivna i begäran.

Vår begäran gäller enskilda fakturor och inte en sammanställning per organisationsnummer

Det som efterfrågas är en sammanställd excel där varje rad innehåller följande information:

  • Förvaltning/kostnadsställe inom kommun
  • Datum då fakturan registrerats
  • Företagsnamn/leverantör
  • Organisationsnummer på leverantören
  • Fakturanummer
  • Konto
  • Konterat belopp exklusive moms
  • Konterat belopp inklusive moms

Varje rad bör innehålla så många av de önskade posterna som möjligt.

För närvarande är endast lathundarna för Å-DATA, Raindance och Visma RoR tillgängliga men framöver kommer vi ta fram lathundar till de vanligaste ekonomisystemen.

Om du vill hjälpa oss med detta så får du gärna kontakta oss.

Den här webbplatsen använder cookies.